کرمعلی 
دینارونی - آلبوم عروس کوه - آهنگ پیشواز ایرانسل 

 کرمعلی دینارونی - آلبوم عروس کوه

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کور گل دور گل 5513704
تو میر خبر نداری 5513705
اور بهار 5513706
بهار اوید 5513707
خداوند بزرگ 5513708
گل صحرا گرد 5513709
داغ گل 5513739

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 برگرفته شده از : http://rbtt.persianblog.ir